Afdelingen

Het NRPS is onderverdeeld in acht verschillende afdelingen, verspreid over het hele land. Het afdelingsbestuur is het eerste aanspreekpunt voor leden en heeft tot taak provinciale activiteiten te organiseren. Belangrijkste activiteiten voor de afdelingen zijn: de Provinciale Keuring en de afdelingsvergadering om standpunten te bepalen over voorstellen die in de Ledenraad worden vastgesteld.

De afdelingen die het NRPS kent zijn:
Regio Noord
Overijssel/ Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland/ West-Brabant
Brabant/Limburg