Over het NRPS

Het NRPS is het meest veelzijdige stamboek van Nederland gericht op prestaties in zowel de sport als de fokkerij. Jaarlijks debuteren verschillende NRPS paarden en pony's in de hogere sportklasses. De unieke samenstelling van paarden, pony's en Anglo-Arabische Volbloeden maakt het NRPS succesvol en veelzijdig. Het NRPS is een transparant stamboek dat graag een nauwe band opbouwt en onderhoudt met haar leden.

Het NRPS is een EU erkend stamboek dat is opgericht in maart 1981. Het stamboek is opgedeeld in tien provinciale afdelingen met ieder een afzonderlijk afdelingsbestuur.
Het stamboekkantoor van het NRPS is gevestigd op het Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo.

Het algemeen bestuur van het NRPS bestaat uit 5 tot 7 leden die de vereniging leiden; de voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad. De ledenraad bestaat uit 2 tot 4 ledenraadsleden per provincie en de leden van het algemeen bestuur.
De ledenraad vergadert meestal 1x per jaar. Zij stelt de jaarrekening, de begroting, de afdelings- en de bestuursvoorstellen vast en kiest de leden van het Algemeen Bestuur en van de commissies.

De kosten van het stamboek worden gedekt door inkomsten uit contributies en tarieven voor verleende diensten. Daarnaast schept ook sponsoring extra mogelijkheden voor sport en promotionele activiteiten van het stamboek.