Bestuur NRPS

Bestuur

Vacature voorzitter en bestuurslid:

 

Wij zoeken als voorzitter iemand met de onderstaande ervaring en competenties:

bestuurlijke en leidinggevende ervaring

stelt zich als bruggenbrouwer op bij tegengestelde belangen
uitstekende communicatieve vaardigheden
weet mensen te verbinden en om te gaan met complexe (bestuurlijke) vraagstukken
is van onbesproken gedrag, zich bewust van zijn/haar onpartijdige positie en stelt het NRPS voor het eigen belang
heeft humor en relativeringsvermogen

is flexibel en is bereid tijd te steken in deze vrijwillige functie

 

Taken:                                                                                                                                                                               

leiding geven aan het NRPS in zijn ruime betekenis

het leiden van de vergaderingen van het AB, de ledenraad, de Algemene Ledenvergadering etc.

zorg dragen voor de naleving van de statuten en reglement

onderhoudt contacten met personen en/of organisaties die voor het NRPS van belang kunnen zijn

vertegenwoordigd het NRPS naar buiten

 

Wij zoeken als Algemeen Bestuurslid iemand met de onderstaande ervaring en competenties:

ervaring en affiniteit met sponsoring

heeft humor en relativeringsvermogen

is flexibel en is bereid tijd te steken in deze vrijwillige functie

 

Taken:

bijwonen van vergaderingen

actief bezig zijn met het werven van sponsors

onderhouden van goede contacten met sponsors

 

Spreekt één van beide vacatures je aan en sluit je CV aan bij het profiel?

Dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Jouw motivatie en CV kun je mailen naar de secretaris van het Algemeen Bestuur, Liesbeth Bonder: info@nrps.nl 

Je kandidaatstelling zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.