ABOP

Algemeen Bruikbaarheidsonderzoek Paarden en Pony's

Het Algemeen Bruikbaarheidsonderzoek paarden en pony's, ofwel het ABOP, is een test waarbij de natuurlijke aanleg van NRPS paarden en pony's wordt beoordeeld. Bij het ABOP worden de paarden en pony's gedurende een dag geobserveerd op het Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo tijdens een rijproef, springend onder de man en tijdens het vrijspringen.In totaal zijn er tijdens het ABOP 100 punten te behalen; namelijk 50 punten  voor de dressuur en 50 punten voor het springen. Wanneer uw paard of pony 70 punten of hoger heeft gescoord is het ABOP voldoende afgesloten en kan redelijkerwijs worden verwacht dat uw paard of pony een positieve bijdrage kan leveren aan de fokkerij.


Wanneer u kiest voor de mogelijkheid om uw paard of pony slechts op één onderdeel te laten beoordelen, dient uw paard of pony minimaal 40 (uit 50) punten te behalen. Dit wil zeggen dat uw paard of pony gemiddeld een 8 of hoger moet scoren om te slagen voor het ABOP.
Wanneer een merrie zelf in de sport actief is, of is geweest en voldoet aan de eisen van het prestatiesport predikaat, dan is géén ABOP verrichting meer nodig.

 

Voor het ABOP geldt dat het keurings- en predicatenregelement en de uitvoeringsbepalingen van de NRPS-keuringenvan toepassing zijn, waarin tevens beperkingen van aansprakelijkheid zijn opgenomen.