Predicaten

Predicaten

Een predicaat wordt aan een paard toebedeeld wanneer deze zich positief heeft onderscheiden ten opzichte van de overige populatie.
Benieuwd naar welke premies uw merrie, ruin of hengst in aanmerking kan komen? Hieronder vindt u een overzicht!

De criteria voor de predicaten en de gang van zaken op de keuring kunt u vinden in de Uitvoeringsbepalingen NRPS Keuringen Rijpaarden en Uitvoeringsbepalingen NRPS Keuringen Pony's die te vinden zijn onder Reglementen

Predicaten voor merries
Aan merries kunnen de volgende predicaten worden toegekend:
Ster
Voorlopig Keur
Keur
Elite
Preferent
Prestatie-fok
Prestatie-sport
Röntgen

Predicaten voor ruinen en niet goedgekeurde hengsten
Aan ruinen en niet goedgekeurde hengsten kunnen de volgende predicaten worden toegekend:
Ster
Prestatie-sport
Röntgen

Predicaten voor goedgekeurde of erkende hengsten
Aan goedgekeurde of erkende hengsten kunnen de volgende predicaten worden toegekend:
Keur
Preferent
Prestatie-sport
Prestatie-fok

Goedgekeurde of erkende hengsten krijgen de onderstaande fokklasse vermelding:
Fokklasse III = goedgekeurd of erkend
Fokklasse II = goedgekeurd of erkend + voldaan aan het verplichte verrichtingsonderzoek
Fokklasse I = goedgekeurd of erkend + voldaan aan het verplichte verrichtingsonderzoek + veulenrapportage