Regio Noord

Nieuwsbrief 1 maart 2023

Bekijk hier de nieuwsbrief, belangrijke data & activiteiten in de regio.

 

Jaarvergadering Regio Noord

Woensdag 29 maart 2023


Aanvang: 20.00 uur

Locatie:
Paardensportvereniging De Stroomruiters (Manege Beilen) 
Hoefslag 20 
9412 BH Beilen

Op de agendapunt 9 van de Algemene Ledenvergadering van 29 maart a.s. staat de bestuursverkiezing. Dit jaar treden er 2 bestuursleden af, die jammer genoeg ook niet herkiesbaar zijn. Wij zijn als bestuur echter zeer blij te kunnen melden, dat we José de Graaf bereid hebben gevonden zitting te willen nemen in het Regiobestuur. Wij hopen, dat de leden instemmen met haar benoeming.

Het verkiezingsschema ziet er als volgt uit:

Dat betekent dat er sowieso 1 functie als bestuurslid vacant is. Mochten (tegen)kandidaten zich willen melden, dan komen we graag z.s.m. (doch uiterlijk tot 2 uur voor de ALV) met jou in contact. Aanmelden is mogelijk via regionoord@nrps.nl.

  • Tussentijds aftredend, niet herkiesbaar: Jeltsje Veenstra
  • Aftredend, niet herkiesbaar: Bertus Vos
  • Aftredend, herkiesbaar: Irma Leenman
  • Voorstel nieuwe bestuurslid: José de Graaf

 

UITSLAG REGIONALE KEURING NOORD 2022

De uitslag van de regionale keuring Noord 2022 in Tolbert staat hier.

Foto Zinzi Lona, veulenkampioen dressuurpaarden met eigenaresse mw. L. Wubs uit Musselkanaal.

 

 

 

UITSLAG REGIONALE KEURING NOORD 2021

 
Voor de uitslag van de regionale keuring Noord gehouden in Tolbert, klik hier.

Op de foto: Veulenkampioen rijpaarden (dressuur) RAINBOW MARIN-SB (v. Dancier Gold uit Nationaal kampioene 2019 LOVE YOUR COLOUR-SB voorl. keur, ABOP (v. Love for You). Fokkers wijlen Marinus Smegen en Roelie Brinks uit Schoonebeek, eigenaresse Roelie Brinks.