Regio Noord

FOKSTUDIECLUB NRPS REGIO NOORD

Wanneer:       Zondag 22 mei a.s
Waar:             Dwingeloo
Aanmelden:  nrpsregionoord@gmail.com

 
De eerste bijeenkomst van de Fokstudieclub NRPS Regio Noord is een feit. Op 14 april jl. was de eerste kennismaking en volgde er een gezellige avond. Om informatie uit te wisselen over merries, veulentjes en hengstenkeuzes is besloten om de volgende bijeenkomst op zondag 22 mei a.s. te houden bij Roelof Waninge. Als alles goed gaat zijn er dan 4 veulentjes te bewonderen (+ de goedgekeurde NRPS hengst Conprice) en zal Roelof van alles vertellen over zijn merries en het hoe en waarom van zijn hengstenkeuzes voor deze merries.
Wilt u zich ook aansluiten bij de Fokstudieclub of wilt u deze middag ook meebeleven, geeft u zich dan op bij het bestuur van NRPS Regio Noord via het mailadres: nrpsregionoord@gmail.com
 

OEFENAVOND VRIJ BEWEGEN / VRIJ SPRINGEN

Wanneer:       Maandag 11 juli a.s. 2022
Waar:             Beilen
Aanmelden:  nrpsregionoord@gmail.com


Tijdens de regionale keuringen komt ook dit jaar het vrijspringen en vrij bewegen voor 3-jarige en oudere spring- c.q. dressuurmerries aan bod.

De keuring van een driejarige voor stamboekopname bestaat allereerst uit de gebruikelijke handelingen zoals meten, controle van de identiteit en (steekproefsgewijs) controle van de influenza vaccinatie. Daarna komt het lineair scoren en stappen en draven op de harde bodem, gevolgd door het onderdeel: vrij bewegen voor de dressuur gefokte dieren, en vrijspringen/-bewegen voor de springen en allround/eventing gefokte dieren. Dit vindt binnen plaats in een veilig omheinde ruimte.

Om het vrijspringen / vrij bewegen alvast te oefenen in een binnenhal organiseert NRPS Regio Noord een oefenavond in Beilen op 11 juli a.s. onder begeleiding van NRPS jurylid Bart Waninge. NRPS leden kunnen zich voor 4 juli opgeven via nrpsregionoord@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

UITSLAG REGIONALE KEURING NOORD 2021

 
Voor de uitslag van de regionale keuring Noord  gehouden op de bekende locatie in Tolbert, klik hier.

Op de foto: Veulenkampioen rijpaarden (dressuur) RAINBOW MARIN-SB (v. Dancier Gold uit Nationaal kampioene 2019 LOVE YOUR COLOUR-SB voorl. keur, ABOP (v. Love for You). Fokkers wijlen Marinus Smegen en Roelie Brinks uit Schoonebeek, eigenaresse Roelie Brinks.