Nationale Keuring

Nationale Keuring woensdag 14 augustus 2024

Locatie: De Nieuwe Heuvel 
      
         Veenstraat 1
               6741 EC Lunteren

Tijdens de Nationale Keuring strijden de beste NRPS paarden en pony’s om de hoogste eer!

De merries die op de regionale keuringen het ster predicaat hebben behaald kunnen tijdens de Nationale Keuring in aanmerking komen voor het voorlopig keur of keur predicaat.

Rechtstreekse deelname aan de Nationale Keuring is onder bepaalde voorwaarden mogelijk voor veulens en stermerries. Voorlopig keur, Keur- en Elite merries kunnen altijd rechtstreeks deelnemen aan de Nationale Keuring.
De inschrijving voor deelname aan de Nationale Keuring sluit zondag 28 juli 2024!

Welke veulens komen voor rechtstreeks aanmelding voor de Nationale Keuring in aanmerking? Sinds 2021 kunnen veulens uit het eerste of tweede fokjaar van een NRPS goedgekeurde, erkende of gecertificeerde hengst die staan ingeschreven in het veulenboek of register A van het NRPS kunnen zich rechtstreeks aanmelden voor de Nationale Keuring als ze tijdens de keuring minimaal 4 weken oud zijn. Als stamboek willen we graag zo vroeg mogelijk een indruk krijgen van de nafok van de jonge hengsten. Bij voldoende veulens wordt er van een hengst een veulenrapportage opgesteld. Hiermee verwachten we om veulens van de jongere hengsten zoveel mogelijk onder gelijke omstandigheden te kunnen beoordelen en de fokkers de kans te bieden zelf deze veulens te beoordelen op een centrale plaats. Deze veulens worden beoordeeld in de reguliere veulenrubrieken en komen op de Nationale Keuring in aanmerking voor de fokkerspremies als ze een eerste premie behaald hebben.

Stermerries kunnen zich rechtstreeks aanmelden voor de Nationale Keuring wanneer zij nog niet eerder voor voorlopig keur of keur zijn aangeboden in een voorgaand jaar.

Deelname aan de Nationale keuring is gratis als uw paard / pony is doorverwezen vanaf een regionale keuring in het lopende kalenderjaar. De kosten voor de behaalde predicaten kunt u vinden op de tarievenlijst (prijswijzigingen voorbehouden).

Alle informatie over de aanmelding, doorverwijzing, predicaten en de gang van zaken op de keuringen kunt u hier vinden.