Verrichtingsonderzoek NRPS

1e beoordelingsdag:
donderdag 3 oktober: dressuurpaarden 
vrijdag 4 oktober: springpaarden & pony's 

2e beoordelingsdag:
donderdag 7 oktober: dressuurpaarden
vrijdag 8 november: springpaarden & pony's

3e beoordelingsdag:
dinsdag 10 december: dressuurpaarden
woensdag 11 december: springpaarden & pony's

Eindexamen:
donderdag 9 en vrijdag 10 januari: dressuurpaarden, springpaarden & pony's

Locatie van alle beoordelingsdagen:
De Nieuwe Heuvel
Veenstraat 1
6741 EC Lunteren

Goedgekeurde of erkende NRPS-hengsten die de drie voorafgaande bezichtigingen met goed resultaat hebben doorlopen, worden doorverwezen naar het verrichtingsonderzoek van het NRPS.
Tijdens het verrichtingsonderzoek wordt, gedurende verschillende verrichtingsdagen in Lunteren, de natuurlijke aanleg van de hengsten getest. De hengsten worden door de commissie beoordeeld aan de hand, onder het zadel en er vindt tijdens het eindexamen een beoordeling van het stalgedrag plaats. De springpaarden, spring- en allround pony's dienen alle dagen van het verrichtingsonderzoek te springen. De gevraagde oefeningen zullen overeenkomen met leeftijd, aanleg en eventuele sportprestaties van de betreffende hengst.

De hengstenkeuringscommissie zal uiteindelijk besluiten of een hengst wel of niet goedgekeurd/erkend zal worden bij het NRPS. De minimumleeftijd om deel te mogen nemen aan het NRPS verrichtingsonderzoek is voor paarden 3 jaar en voor pony’s 4 jaar.
Hengsten dienen hun verrichtingen binnen één jaar na goedkeuring met voldoendes voor de verrichtingen af te sluiten. Ponyhengsten die niet voldoen aan de minimumleeftijd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, verkrijgen automatisch uitstel voor één jaar. Er kan door de eigenaar van een hengst om uitstel gevraagd worden indien het verrichtingsonderzoek te vroeg komt. In de aanvraag dient te reden omschreven te zijn, eventueel aangevuld met een verklaring/rapportage van de dierenarts.