Verrichtingsonderzoek NRPS

Het NRPS verrichtingsonderzoek

Goedgekeurde NRPS-hengsten die de drie voorafgaande bezichtigingen met goed resultaat hebben doorlopen, worden doorverwezen naar het verrichtingsonderzoek van het NRPS. Tevens kunnen hengsten die ster zijn geworden tijdens de NRPS hengstenkeuring vrijwillig deelnemen aan het verrichtingsonderzoek Dit met in achtneming van de minimumleeftijd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek.

Tijdens het verrichtingsonderzoek wordt, gedurende verschillende verrichtingsdagen, de natuurlijke aanleg van de hengsten getest. De hengsten worden door de verrichtingscommissie beoordeeld tijdens een rijproef en/of springend onder de man.
Naast de verrichtingscommissie is ook een vertegenwoordiger van hengstenkeuringscommissie tijdens de verrichtingsdagen aanwezig. De hengstenkeuringscommissie zal na overleg met de verrichtingscommissie uiteindelijk besluiten of een hengst wel of niet goedgekeurd zal worden bij het NRPS.
De gevraagde oefeningen zullen overeenkomen met leeftijd, aanleg en eventuele sportprestaties van de betreffende hengst.

De minimumleeftijd om deel te mogen nemen aan het NRPS verrichtingsonderzoek is voor paarden 3 jaar en voor pony’s 4 jaar.
Hengsten moeten hun verrichtingen binnen één jaar na goedkeuring voldoende hebben afgesloten. Ponyhengsten die niet voldoen aan de minimumleeftijd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, verkrijgen automatisch uitstel voor één jaar.

Verrichtingsonderzoek 2022 - 2023 - CATALOGUS

Springpaarden & ponyhengsten
1e beoordeling: woensdag 31 augustus 2022 - PROGRAMMA
2e beoordeling: woensdag 12 oktober 2022 - PROGRAMMA
3e beoordeling: woensdag 23 november 2022 - PROGRAMMA

Inhaaldag: donderdag 15 december 2022 - PROGRAMMA

Eindexamen:
donderdag 5 & vrijdag 6 januari 2023

Dressuurpaarden

1e beoordeling: donderdag 1 september 2022 - PROGRAMMA
2e beoordeling: donderdag 13 oktober 2022 - PROGRAMMA
3e beoordeling: donderdag 24 november 2022 - PROGRAMMA

Inhaaldag: donderdag 15 december 2022 - PROGRAMMA

Eindexamen:
donderdag 5 & vrijdag 6 januari 2023 - PROGRAMMA