Cornage

Cornage onderzoek (Laryngoscopie)

Paarden worden tijdens een klinische keuring aan het werk gezet om te letten op eventuele bijgeluiden. Paarden met een afwijking aan de stembanden (cornage) maken vooral tijdens inspanning een hoorbaar geluid. Bij twijfel over cornage is aanvullend onderzoek noodzakelijk. In die gevallen wordt met een laryngoscoop in de keel gekeken naar de symmetrie en de beweeglijkheid van de stembanden.

Beoordelen van de keel
De beoordeling van de keel gebeurt op basis van een video-opname van een scopie via de neus bij het staande paard, omdat de symmetrie en de beweeglijkheid van de stembanden en arykraakbeentjes alleen dan goed te beoordelen zijn. Bij de beoordeling van eventuele toekomstige dekhengsten is afgesproken dat de opname moet worden gemaakt door een specialist Inwendige Ziekten Paard (Faculteit Diergeneeskunde, Universiteitskliniek voor Paard) of door een erkende keuringsdierenarts, omdat deze dierenartsen een extra opleiding hebben gevolgd om een zodanige opname te maken dat de Cornage Commissie een goed oordeel kan geven.

Protocol met de cornage eisen (per 01-12-2023)

Verklaring dienerarts