Informatie veulen registratie

Veulen registratie bij het NRPS

Het NRPS registratiepapier en paardenpaspoort zijn erg belangrijk voor de eigenaar van een veulen. U dient uw veulen zelf te registreren bij het NRPS en tegenwoordig kan dat ook online. Wacht hier niet te lang mee, want een veulen dient binnen 6 maanden na geboorte te beschikken over een paardenpaspoort!

Als u niet de fokker van het paard / de pony bent, maar u wilt wel het veulen wel bij het NRPS registreren, dan kunt u het NRPS om hulp vragen. U kan het NRPS hiervoor bereiken per telefoon en per email.
Wij ontvangen graag het dekbewijs/geboortebericht met de gegevens van uw veulen. De naam van een hengstveulen dient te beginnen met de eerste letter van de naam van de vader. Hierbij tellen stalnamen of sponsornamen niet mee. De keuze van een naam voor een merrieveulen is vrij.
Als uw merrie (de moeder van het veulen) nog niet bij het NRPS is geregistreerd, ontvangen wij graag een kopie van haar afstamming.

Zodra wij de gegevens van uw veulen ontvangen hebben, zorgen wij ervoor dat er een paspoortconsulent / veulenschetser de gegevens van uw veulen ontvangt. Hij / zij neemt dan contact met u op om uw veulen te chippen en te schetsen. Daarnaast ontvangt u van het NRPS een factuur (per mail) voor de kosten van de veulenregistratie.

Klik hier om uw veulen direct te registreren.

Welk boek of register?

  • Is uw merrie gedekt door een goedgekeurde NRPS dekhengst, dan kan het veulen in het Veulenboek worden opgenomen, mits de merrie aan een aantal voorwaarden voldoet.
  • Is uw merrie gedekt door een hengst die is goedgekeurd bij een ander EU-erkend stamboek, dan volgt registratie in Register A, en ook hier moet de merrie aan een aantal voorwaarden voldoen.
  • Is de merrie gedekt door een niet-goedgekeurde hengst, dan wordt het veulen opgenomen in Register B en dient er eventueel DNA onderzoek plaats te vinden om de afstamming aan te tonen.

 In het document NRPS registratieschema's. staat de complete informatie over registratie van uw veulen per fokrichting.