Dekhengsten

In onze Hengstendatabase vindt u het actuele hengstenbestand van de NRPS goedgekeurde, gecertificeerde en erkende hengsten.
Het NRPS kent een fokrichting voor Rijpaarden (dressuur, springen, eventing), Pony's (dressuur, springen, allround; kleine maat) en Anglo Arabieren.
Het NRPS kent een erkenning voor Volbloed Arabieren (ox) en Engels Volbloed (xx)

NRPS Rijpaard - DRESSUUR. Het fokdoel is een elegant en correct dressuurpaard met aanleg voor het hoogste niveau in dressuursport, Belangrijke selectiecriteria zijn gezondheid, souplesse, balans, schakelvermogen, een goed karakter met een gelijkmatig temperament en de bereidheid tot werken en hardheid.

NRPS Rijpaard - SPRINGEN. Het fokdoel is een harmonieus en correct gebouwd springpaard met aanleg voor het hoogste niveau in de springsport. Belangrijke selectiecriteria zijn gezondheid, vermogen, souplesse, balans, een meewerkend karakter, uithoudingsvermogen en hardheid.

NRPS Rijpaard - EVENTING. Het fokdoel is een grootramig en correct gebouwd eventingpaard met aanleg voor het hoogste niveau in de eventing sport. Een eventer voert een hoog percentage bloed in de afstamming met n in de pedigree de nadruk op springgenen. Belangrijke selectiecriteria zijn gezondheid, uithoudingsvermogen, springvermogen met een bodemdekkende galop, moed, een attent voorbeen, een meewerkend karakter en hardheid

NRPS Rijpony - DRESSUUR. Het fokdoel is een gezond, correct en evenredig gebouwde dressuurpony. Het ideaal is een elegante en correcte sportpony met aanleg voor het hoogste niveau in dressuur,. De pony heeft een goed karakter, een gelijkmatig temperament, is intelligent, heeft de bereidheid tot werken, uithoudingsvermogen en hardheid. De NRPS Rijpony voert minimaal 20% Arabisch bloed.

NRPS Rijpony - SPRINGEN. Het fokdoel is een gezond, correct en evenredig gebouwde springpony. Het ideaal is een goed ontwikkelde en langgelijnde springpony met een sterke galop en aanleg voor het hoogste niveau in de springsport. De pony heeft een goed karakter, is moedig, intelligent, heeft een gelijkmatig temperament, heeft veel bereidheid tot werken, uithoudingsvermogen en hardheid. De NRPS Rijpony voert minimaal 20% Arabisch bloed.

NRPS RIjpony - ALLROUND. Het fokdoel is een gezond, correct en evenredig gebouwde sportpony. Het ideaal is een elegante pony met aanleg voor de verschillende discipllines in de ponysport. De pony heeft een gouden karakter, is kindvriendelijk en makkelijk te rijden, niet kwalijknemend, heeft bereidheid tot werken, uithoudingsvermogen en hardheid.  Een NRPS Rijpony voert minimaal 20% Arabisch bloed.

Nederlandse Sportpony - DRESSUUR. Het fokdoel is een gezond, correct en evenredig gebouwde dressuurpony. Het ideaal is een goed ontwikkelde en atletische dressuurpony met aanleg voor het hoogste niveau in de dressuur. De pony heeft een goed karakter, een gelijkmatig temperament, is intelligent, heeft de bereidheid tot werken, souplesse en hardheid. Een Nederlandse Sportpony voert tot 20% Arabisch bloed.

Nederlandse Sportpony - SPRINGEN. De Nederlandse Sportpony is een gezonde, correct en evenredig gebouwde springpony. Het is een goed ontwikkelde en langgelijnde sportpony met een sterke galop en aanleg voor het hoogste niveau in de springsport. De pony heeft een goed karakter, is moedig, intelligent, een gelijkmatig temperament, de bereidheid tot werken en hardheid. Een Nederlandse Sportpony voert tot 20% Arabisch bloed.
NRPS pony - KLEINE MAAT. De kleine maat NRPS pony is een gezonde, correct en evenredig gebouwde sportpony. Hij heeft een gouden karakter en is een maatje voor de jongste kinderen Hij wil graag werken, is niet kwalijk nemend of snel afgeleid en heeft en zeer gelijkmatig karakter. De NRPS pony kleine maat kent haar oorsprong in de verschillende kleine maat ponystamboeken. Stokmaat tot 137 cm en allround inzetbaar.
NRPS CERTIFICERING. In alle fokrichtingen van het NRPS is het mogelijk en hengst voor de dekdienst te certificeren. Het doel is gezonde en correcte hengsten te selecteren die een bijdrage kunnen leveren aan de fokkerij van paarden en pony's met een opvallende kleur of witpatroon (bont) binnen het NRPS. De eisen voor certificering voor wat betreft veterinaire onderzoeken (klinisch en röntgenologisch) en genetische onderzoeken zijn gelijk aan die voor goedkeuring of erkenning.
NRPS ANGLO-ARABIER. Het ras is ontstaan uit de kruising van Engels volbloed en Arabisch volbloed. In de verdere ontwikkeling is een meer uniformer en groter sportpaard ontstaan door het kruisen van Anglo-Arabier x Anglo-Arabier, in plaats van Arabisch Volbloed x Engels Volbloed. In de bakermat van de Anglo-Arabische volbloed, Frankrijk, worden twee types onderscheiden. Het sporttype en het racetype. De NRPS Anglo-Arabier is het sporttype. Zijn reactievermogen en uithoudingsvermogen maken dat de Anglo-Arabier vooral in de eventing- en springsport wordt ingezet.
Arabisch Volbloedpaard - erkenning. Het NRPS waardeert de inbreng van Arabisch bloed vanwege de prestatie bereidheid, de hardheid en de mensgerichtheid. Binnen de NRPS Rijpony-fokkerij zijn de Arabische volbloed hengsten de grondleggers geweest van de huidige successen. Hengsten als Krimh ox en Kebir ox zijn van grote betekenis in de springponyfokkerij., Ismael ox vooral in de dressuursport. Hengsten als Baccarat ox, Pobeditel ox en Mufaq ox komen we nog veelvuldig tegen in goed fokkende moederstammen en keuringspaarden. 
Engels Volbloed - erkenning. De inbreng van Engels Volbloed is niet meer weg te denken uit de fokkerij van sportpaarden. De afgelopen decennia is het gebruik van Engels Volbloed in de sportpaarden fokkerij hard teruggelopen. Het NRPS ziet met name een bijdrage van Engels Volbloed voor de verder ontwikkeling van de fokkerij van eventing paarden. Selectiecriteria voor erkenning zijn correctheid, een gelijkmatig karakter, een bergop gebouwd type en langgelijnd. Bij voorkeur heeft de hengst zelf in de spring- of eventing sport gepresteerd.