Bestuur NRPS

Vacature voorzitter en bestuurslid:

Wij zoeken als voorzitter iemand met de onderstaande ervaring en competenties:

 • bestuurlijke en leidinggevende ervaring
 • stelt zich als bruggenbrouwer op bij tegengestelde belangen
 • uitstekende communicatieve vaardigheden
 • weet mensen te verbinden en om te gaan met complexe (bestuurlijke) vraagstukken
 • is van onbesproken gedrag, zich bewust van zijn/haar onpartijdige positie en stelt het NRPS voor het eigen belang
 • heeft humor en relativeringsvermogen
 • is flexibel en is bereid tijd te steken in deze vrijwillige functie

Taken:                                                                                                                                                                               

 • leiding geven aan het NRPS in zijn ruime betekenis
 • het leiden van de vergaderingen van het AB, de ledenraad, de Algemene Ledenvergadering etc.
 • zorg dragen voor de naleving van de statuten en reglement
 • onderhoudt contacten met personen en/of organisaties die voor het NRPS van belang kunnen zijn
 • vertegenwoordigd het NRPS naar buiten

Wij zoeken als Algemeen Bestuurslid iemand met de onderstaande ervaring en competenties:

 • ervaring en affiniteit met sponsoring
 • heeft humor en relativeringsvermogen
 • is flexibel en is bereid tijd te steken in deze vrijwillige functie

Taken:

 • bijwonen van vergaderingen
 • actief bezig zijn met het werven van sponsors
 • onderhouden van goede contacten met sponsors

Spreekt één van beide vacatures je aan en sluit je CV aan bij het profiel?

Dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Jouw motivatie en CV kun je mailen naar de secretaris van het Algemeen Bestuur, Liesbeth Bonder: info@nrps.nl
Je kandidaatstelling zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.