Bestuur NRPS

ALGEMEEN BESTUUR

Voorzitter Vacature  
Vice-Voorzitter Gerard Schuttert, Ommen Fokkerij en Sport Springpaarden
Secretaris Liesbeth Bonder-Van Vulpen, Bergambacht Fokkerij en Sport Pony's
Penningmeester Vacature  
Bestuurslid Marjolein Gerritsen, Overdinkel  
Bestuurslid Vacature Fokkerij & Sport Dressuurpaarden

De vacature Voorzitter wordt waargenomen door de vice-voorzitter.
De vacature Penningmeester wordt ingvuld door een ambtelijk penningmeester

 

Vacature voorzitter, penningmeester en bestuurslid:

Wij zoeken als VOORZITTER iemand met de onderstaande ervaring en competenties:

 • bestuurlijke en leidinggevende ervaring
 • stelt zich als bruggenbrouwer op bij tegengestelde belangen
 • uitstekende communicatieve vaardigheden
 • weet mensen te verbinden en om te gaan met complexe (bestuurlijke) vraagstukken
 • is van onbesproken gedrag, zich bewust van zijn/haar onpartijdige positie en stelt het NRPS voor het eigen belang
 • heeft humor en relativeringsvermogen
 • is flexibel en is bereid tijd te steken in deze vrijwillige functie

Taken:                                                                                                                                                                               

 • leiding geven aan het NRPS in zijn ruime betekenis
 • het leiden van de vergaderingen van het AB, de ledenraad, de Algemene Ledenvergadering etc.
 • zorg dragen voor de naleving van de statuten en reglement
 • onderhoudt contacten met personen en/of organisaties die voor het NRPS van belang kunnen zijn
 • vertegenwoordigd het NRPS naar buiten

Spreekt bovenstaande vacature je aan en sluit je CV aan bij het profiel?
Dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Jouw motivatie en CV kun je mailen naar de secretaris van het Algemeen Bestuur, Liesbeth Bonder: info@nrps.nl
Je kandidaatstelling zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

Wij zoeken als PENNINGMEESTER iemand met de onderstaande ervaring en competenties:

 • bestuurlijke ervaring met een financiele achtergrond
 • heeft financiele business sense
 • is een teamspeler
 • heeft humor en relativeringsvermogen
 • is flexibel en is beereid tijd te steken in deze vrijwillige functie

​Taken:

 • Maakt per per kwartaal een financieel rapport
 • Het opstellen van de jaarrekening en begroting;
 • Budget bewaking
 • Debiteurenbeleid
 • Contractebeheer

Spreekt bovenstaande vacature je aan en sluit je CV aan bij het profiel?
Dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Jouw motivatie en CV kun je mailen naar de secretaris van het Algemeen Bestuur, Liesbeth Bonder: info@nrps.nl
Je kandidaatstelling zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

Wij zoeken als ALGEMEEN BESTUURSLID iemand met de onderstaande ervaring en competenties:

 • ruime ervaring, kennis en kunde in de dressuurpaarden fokkerij en sport
 • uitstekende communicatieve vaardigheden
 • interesse in het coordineren en organiseren van evenementen
 • heeft humor en relativeringsvermogen
 • is flexibel en is bereid tijd te steken in deze vrijwillige functie

Taken:

 • bijwonen van vergaderingen
 • actief werken aan de verdere uitbouwen van het NRPS-dressuurpaard
 • het verder uitbouwen en opzetten van NRPS-evenementen in de breedste zin.
 • onderhouden van goede contacten met sponsors

Spreekt bovenstaande vacature je aan en sluit je CV aan bij het profiel?
Dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Jouw motivatie en CV kun je mailen naar de secretaris van het Algemeen Bestuur, Liesbeth Bonder: info@nrps.nl
Je kandidaatstelling zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.