Informatie Hengstenkeuring

Hengstenkeuring 

Er wordt één keer per jaar een hengstenkeuring georganiseerd, in februari. Een hengst wordt goedgekeurd als hij succesvol het hengstenselectietraject doorloopt. De eerste en tweede selectie vinden op één dag plaats. Na afloop van de eerste bezichtiging zal de hengstenkeuringscommissie bekend maken welke hengsten aan de tweede bezichtiging mogen deelnemen. Als een hengst deze beide selecties goed doorloopt, wordt hij doorverwezen naar de hengstenshow. Om de hengst succesvol de selecties te laten doorlopen is een goede voorbereiding erg belangrijk. Om een definitieve uitnodiging voor de hengstenshow te ontvangen moet de hengst aan een aantal gezondheidseisen voldoen en de afstamming van de hengst wordt via DNA onderzoek gecontroleerd. De hengsten die op de hengstenshow hun goedkeuring ontvangen, nemen in het najaar deel aan het verrichtingsonderzoek. Ponyhengsten moeten minimaal 4 jaar oud zijn om deel te mogen nemen aan het verrichtingsonderzoek. Ponyhengsten die niet voldoen aan de minimumleeftijd voor deelname aan het verrichtingsonderzoek, krijgen één jaar uitstel. Een hengst moet succesvol het verrichtingsonderzoek doorlopen om zijn goedkeuring te behouden.

Voor rijpaardhengsten van 4 jaar kan er gekozen worden tussen twee soorten presentaties. De hengst kan net als de 3 jarige hengsten in de kooi gepresenteerd worden. Daarnaast kan er gekozen worden om de hengst net als de 5 jaar en oudere hengsten aan de longe en onder het zadel te presenteren. Deze regel is ook van toepassing bij de rijponyhengsten, maar dan voor hengsten van 5 jaar en ouder. Daarnaast is er een mogelijkheid voor sterwaardige hengsten en 2e bezichtingshengsten om in het najaar deel te nemen aan een vrijwillig verrichtingsonderzoek om alsnog voor goedkeuring in aanmerking te komen.

Certificering en sportprestaties

Het NRPS vereenvoudigt het goedkeuringstraject van hengsten op basis van sportprestaties en stelt certificering van hengsten in.

Het goedkeuringstraject om hengsten goed te keuren op basis van sportprestaties vereenvoudigd. Doorliepen tot nu toe oudere hengsten het gehele goedkeuringstraject, per 2020 is er een verkorte route op basis van sportprestaties mogelijk.

Tevens is het mogelijk om hengsten aan te bieden voor certificering. Certificering komt tegemoet aan een flexibel selecties systeem waar in eerste instantie geen verrichtingen onderzoek wordt gevraagd, maar selectie plaatsvindt op basis van afstamming, gezondheid en exterieur.

Programma NRPS hengstenkeuring 2020

Protocol hengstenkeuring NRPS 2020

Uitvoeringsbesluit hengstenselectie NRPS 2020