Fokdoel

Fokdoel

Het fokdoel van het NRPS is het fokken van een gezond, correct en evenredig gebouwd(e) sportpaard/sportpony met rijtypische eigenschappen. Het ideaal is een elegant(e) rijpaard/rijpony met krachtige, ruime en elastische bewegingen met aanleg voor dressuur en springen. Het fokdoel omvat ook een goed karakter, een gelijkmatig temperament, de bereidheid tot werken, uithoudingsvermogen en hardheid. Het NRPS kent aan de inbreng van Arabisch Volbloed en Anglo-Arabisch Volbloed een bijzondere waarde toe.

  • NRPS-Rijpony's voeren minimaal 12,5% Arabisch bloed.
  • NRPS Nederlandse Sportpony's voeren tot 12,5% Arabisch bloed.
  • NRPS-Rijpaarden voeren minimaal 12,5% Arabisch of Anglo-Arabisch bloed.

Alle hierboven genoemde uitgangspunten zijn erop gericht sportpaarden en sportpony's te fokken die aan de hoge eisen van de hippische sport kunnen voldoen. Het NRPS is een prestatiegerichte fokkerij en stelt daarom hoge eisen aan het selectiesysteem. Dit systeem is erop gericht hoogwaardig genetisch materiaal te selecteren, dat kan bogen op een verankerde prestatieaanleg en rijkwaliteiten.

Ook in de sport blijven zowel de NRPS-rijpony’s als –rijpaarden op een hoog niveau presteren. Ieder jaar kan het NRPS weer enkele nationale kampioenen aan de bestaande reeks toevoegen.

Het NRPS kent vier fokrichtingen, te weten:
NRPS-Rijpony met Arabisch bloed (NPA)

Pony’s opgenomen in het stamboek van deze fokrichting zijn kleiner dan 1,57m. Deze pony’s moeten minimaal 12,5% Arabisch bloed voeren.

Nederlandse Sportpony  (NSP)
Pony’s opgenomen in het stamboek van deze fokrichting zijn kleiner dan 1,57m. Deze pony’s moeten minder dan 12,5% Arabisch bloed voeren.

Nederlands Rijpaard met Arabisch bloed (NRA)
Paarden opgenomen in het stamboek van deze fokrichting hebben een minimum stokmaat van 1,57m. Deze dieren moeten minimaal 12,5% Arabisch óf Anglo-Arabisch bloed voeren. Het percentage Anglo-Arabisch bloed wordt gevormd door de som te nemen van het percentage Arabisch bloed en Engels volbloed dat een paard voert.

Anglo-Arabische volbloedpaarden (AA)
Een gesloten fokrichting waarin dieren worden ingeschreven die uitsluitend Arabisch en Engels volbloed voeren.