Advies: voorbrengers bescherm je schedel!

dinsdag 17 januari

Advies: voorbrengers bescherm je schedel!

Over het algemeen loopt dit vaak wel goed af… Maar na enkele recente ongelukken komen we er niet meer onderuit: de helm op het hoofd van de voorbrengers van jonge hengsten op de Hengstenkeuring.

Verschillende stamboeken o.a. in Nederland, Duitsland en Denemarken hebben al het advies gegeven of de veiligheidshelm zelfs al verplicht gesteld.

Het gaat hierbij om diegene die de hengst vasthoudt in de keuringsbaan, niet de aanjager. Het bestuur is van mening dat ook op de NRPS hengstenkeuring (16-17 februari a.s.) veiligheid van mens en dier een belangrijk punt van aandacht is. Dit geldt niet alleen voor het dragen van een helm, maar te denken valt ook aan looplijnen, aantal hengsten in de baan etc.

Het Algemeen Bestuur heeft ervoor gekozen om deze hengstenkeuring nog het advies te geven een helm te dragen. Een verplichting hiervan wordt voorgelegd aan de leden, en komt in mei op de agenda van de ledenraadsvergadering te staan.


Terug