Coronavirus en regio vergaderingen

vrijdag 13 maart

Coronavirus en regio vergaderingen

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft het NRPS gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid. De regio vergaderingen van dinsdag 17 maart (Regio Zuid) en van donderdag 19 maart (Regio West) worden tot nader order afgelast.

Het NRPS zal de berichtgeving omtrent het coronavirus nauwgezet blijven volgen en indien de 2 regiovergaderingen alsnog doorgang kunnen vinden op een later tijdstip, informeren wij u hier graag over.


Terug