De schouders eronder

maandag 13 januari

De schouders eronder

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in november 2019 heeft Ronald Funke Küpper (voorzitter) te kennen gegeven dat hij in het voorjaar 2020 aftredend zou zijn en niet meer herkiesbaar.
Inmiddels heeft Ronald laten weten al vanaf heden niet meer beschikbaar te zijn voor het NRPS; wel zal hij zich in gaan zetten voor de Koepel Fokkerij.
De functie van Ronald zal worden waargenomen door Gerard Schuttert, de vice voorzitter, totdat er een nieuwe voorzitter is gekozen.

Tijdens de Ledenvergadering werd ook medegedeeld dat Caroline Brandes tussentijds was afgetreden, en dat Gerrie Hogenbirk in het voorjaar aftredend is en eveneens niet herkiesbaar. Inmiddels heeft onze penningmeester, Bouke Hovinga, ook aangegeven te stoppen als bestuurslid, maar toegezegd nog wel de cijfers van 2019 te verzorgen.

Het Algemeen Bestuur bestaat sindsdien nog uit drie mensen: Gerard Schuttert, Liesbeth Bonder en Marjolein Gerritsen. In het laatste NRPS-Nieuws van 2019 stond al een oproep voor nieuwe bestuursleden, te weten een voorzitter en een algemeen lid, belast met sponsoring. Nu zijn we ook nog op zoek naar een nieuwe penningmeester. 
Vriendelijk verzoek aan iedereen die dit leest, om de schouders eronder te zetten en rond te kijken of u iemand kent en geschikt acht, om voor te dragen voor één van deze functies!

Wij gaan ervan uit dat u vertrouwen heeft in de drie nog zittende bestuursleden.
Indien u vragen heeft kunt u deze mailen naar info@nrps.nl.


Terug