Vrijspringen en vrijbewegen op de Regionale keuringen

donderdag 27 mei

Vrijspringen en vrijbewegen op de Regionale keuringen

Na een jaar zonder regulieren keuringen is het komende tijd gelukkig weer mogelijk om per regio een beoordelingsdag te organiseren en het seizoen gepast af te sluiten met een Nationale keuring. De Regionale keuringen zijn op de gebruikelijke locaties, maar gaan er wel anders uit zien dan voorheen.

Sinds ‘corona’ is alles anders, en dat geldt ook voor de opzet van de keuringen. De rubrieksindeling bijvoorbeeld heeft een verandering ondergaan, vooral om te vermijden dat er heel veel kleine rubriekjes ontstaan waardoor je ‘door de bomen het bos niet meer ziet’. Ook de procedure voor het behalen van predicaten is iets eenvoudiger geworden (terwijl de eisen hetzelfde zijn gebleven). De grootste wijziging echter, is de introductie van het vrijspringen en vrij bewegen voor 3-jarige en oudere spring- c.q. dressuurmerries.

De keuring van een driejarige voor stamboekopname bestaat allereerst uit de gebruikelijke handelingen zoals meten, controle van de identiteit en (steeksproefgewijs) controle van de influenza vaccinatie. Daarna komt het lineair scoren en stappen en draven op de harde bodem, gevolgd door het nieuwe onderdeel: vrij bewegen voor de dressuur gefokte dieren, en vrijspringen/-bewegen voor de springen en allround/eventing gefokte dieren. Dit vindt binnen plaats in een veilig omheinde ruimte.

Om vanuit het veulenboek of Register A te worden opgenomen in het stamboek, moet een springen gefokte merrie minimaal 50 punten voor exterieur en springen (galop, reflexen, techniek en vermogen) behalen en niet lager dan 50 voor stap en draf. Merries die opgenomen zijn in het Register B, kunnen op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden worden opgenomen in het Hulpstamboek.

Nieuw is dat een merrie die op de Regionale keuring in het stamboek wordt opgenomen, op diezelfde keuring meteen ook het sterpredicaat kan verdienen. Daarvoor moet haar bovenbalk score minimaal 70 punten zijn voor exterieur, en minimaal 75 punten voor springen (galop, reflexen, techniek en vermogen).

Merries ouder dan 3 jaar, die het prestatie-sport predicaat in springen of eventing hebben behaald of een voldoende ABOP in de discipline springen of dressuur + springen, krijgen dispensatie voor het vrijbewegen en -springen op de Regionale keuring. Dressuurmerries met het sportpredicaat of een voldoende ABOP dressuur krijgen vrijstelling voor het vrijbewegen op de keuring.

Bij het vrijspringen en -bewegen van zogende merries moet het veulen tijdens de presentatie buiten de baan blijven.

Stermerries die in hoge mate overtuigen en zowel qua exterieur als in beweging keurwaardig zijn, maar nog geen 1e premie veulen hebben gebracht, behalen op de Nationale keuring het voorlopig keur predicaat. De beoordeling is dan alleen aan de hand in stap en draf. Dit kan tegenwoordig dus allemaal in één seizoen! Het voorlopig keurschap is een predicaat op zich en blijft voor het leven verbonden aan de naam van de merrie, tenzij ze het jaar daarop of later alsnog voldoet aan de eis van een 1e premie veulen en prestatiesport predicaat / Abop deelname met voldoende score. Dan wordt ze keur en hoeft daar niet meer apart voor naar de Nationale keuring.

Zo is er nog veel meer te vertellen over de nieuwe opzet van de keuringen, maar dat wijst zich komend seizoen allemaal vanzelf. Wie wil, kan de complete nieuwe uitvoeringsbepalingen voor de keuring raadplegen door te klikken op Keuring Paarden of Keuring pony’s.


Terug