Oefenavond vrijspringen/ -bewegen Regio Noord

dinsdag 10 mei

Oefenavond vrijspringen/ -bewegen Regio Noord

Geacht NRPS lid van de Regio Noord,

Tijdens de regionale keuringen komt ook dit jaar het vrijspringen en vrij bewegen voor 3-jarige en oudere spring- c.q. dressuurmerries aan bod.

De keuring van een driejarige voor stamboekopname bestaat allereerst uit de gebruikelijke handelingen zoals meten, controle van de identiteit en (steekproefsgewijs) controle van de influenza vaccinatie. Daarna komt het lineair scoren en stappen en draven op de harde bodem, gevolgd door het onderdeel: vrij bewegen voor de dressuur gefokte dieren, en vrijspringen/-bewegen voor de springen en allround/eventing gefokte dieren. Dit vindt binnen plaats in een veilig omheinde ruimte.

Om het vrijspringen / vrij bewegen alvast te oefenen in een binnenhal organiseert NRPS Regio Noord een oefenavond in Beilen op 11 juli a.s. onder begeleiding van NRPS jurylid Bart Waninge. NRPS leden kunnen zich voor 4 juli opgeven via nrpsregionoord@gmail.com.


Terug